Huisartsenkoepel dr Hemerijckx nieuws

CORONAVIRUS COVID-19

Huisartsenkoepel dr Hemerijckx 26 maart 2020

Wat kan ik doen?

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen.

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:
1. Blijf thuis als je ziek bent
2. Was regelmatig je handen.
3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte
Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:
1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?
• Blijf thuis
• Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Kan ik nog getest worden ?
Momenteel worden enkel ernstige gevallen en zorgpersoneel getest.

BRON: www.info-coronavirus.be