Huisartsenkoepel dr Hemerijckx nieuws

Hervorming van het eerstelijnslandschap in Vlaanderen: Op één lijn voor een sterke eerste lijn

Huisartsenkoepel dr Hemerijckx 21 februari 2017

Op 16 februari 2017 heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voorgesteld. De eerste lijn is de zorg waarmee u als burger het eerst in contact komt: uw huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige, kinesitherapeut, maatschappelijk werker, ... Het komt er vooral op neer dat de verschillende zorgverleners in de toekomst veel meer zullen gaan samenwerken waardoor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger beter hun weg zullen vinden in het zorglandschap.
Sam's verhaal illustreert waar de minister naartoe wil met de eerstelijnszorg.

De volledige beleidsvisie kan je nalezen op de website van het Vlaams Agentschap.