Huisartsenkoepel dr Hemerijckx nieuws

7juli 2017 Oproep vorming eerstelijnszones in Vlaanderen.

Huisartsenkoepel dr Hemerijckx 11 juli 2017

De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema 'De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen'. We starten dit hervormingstraject met een oproep voor de vorming van eerstelijnszones.

De ondersteuning van de zorgactoren zal zo decentraal mogelijk georganiseerd worden in een 60-tal eerstelijnszones. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voorstellen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2017.

Voor meer informatie https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone