Huisartsenkoepel dr Hemerijckx nieuws

Na de huisarts nu ook de huisapotheker!

Huisartsenkoepel dr Hemerijckx 05 oktober 2017

Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken.

Dankzij de begeleiding van een huisapotheker krijgen patiënten meer controle over hun gezondheid en kunnen ze langer zelfstandig blijven. Om zo'n duurzame therapeutische relatie met hun apotheker op te starten, worden chronische patiënten vandaag uitgenodigd een overeenkomst te ondertekenen met de apotheker van hun keuze.

De huisapotheker kan:

een oplossing voorstellen die is afgestemd specifieke noden van een patiënt;
mogelijke problemen met geneesmiddelen vermijden doordat hij een volledig overzicht heeft op de medicatie;
een medicatieschema maken zodat de patiënt steeds weet welk geneesmiddel hij wanneer moet nemen.
Versterkte samenwerking met de huisarts
Net zoals de huisarts verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier, is de huisapotheker verantwoordelijk voor het Farmaceutisch Dossier van de patiënt. Hij wordt de contactpersoon voor alle informatie over de medicatie van de patiënt en werkt nauw samen met de (huis)arts en andere zorgverstrekkers van de patiënt. Die interdisciplinaire samenwerking zal de kwaliteit van zorg voor de chronische patiënt ten goede komen. "De huisapotheker zal nog meer dan nu zijn rol als begeleider in het medicatiebeleid kunnen opnemen", zegt dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. "Het is een evolutie waar wij als huisartsen al langer vragende partij voor zijn."

Een terugbetaalde dienst voor chronische patiënten
De huisapotheker is één van de sleutelmaatregelen uit het Meerjarenkader voor de patiënt met de officina‐apothekers dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, APB (Algemene Pharmaceutische Bond) en OPHACO (Vereniging der Coöperatieve apotheken van België) in maart van dit jaar hebben ondertekend. Chronische patiënten die een vaste huisapotheker willen, kunnen de "overeenkomst huisapotheker" ondertekenen met een apotheker naar keuze. Daarmee geven ze hun apotheker de toestemming om 'voortgezette farmaceutische zorg' te verlenen en verklaren ze zich akkoord dat hun gezondheidsgegevens elektronisch uitgewisseld kunnen worden met andere betrokken zorgverleners.

De patiënt betaalt zelf niets voor deze dienstverlening. Huisapothekers krijgen wel een forfaitaire vergoeding van € 31,80 per patiënt per jaar, rechtstreeks van het Riziv. In eerste instantie geldt dat forfait voor ambulante chronische patiënten die minstens vijf geneesmiddelen per jaar nemen, waarvan ten minste één op chronische basis.

"Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor"
Vanaf 4 oktober 2017 lanceren de apothekers een informatiecampagne met de slogan "Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor". Daarmee willen ze alle chronische patiënten aanmoedigen om ook zelf een huisapotheker te kiezen.